Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Minerální fáze průmyslových kompostů stanovené rtg.-difrakcí a Rietveldovou kvantitativní fázovou analýzou

 

Milan Geršl, Dalibor Matýsek

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 112–114

Celý článek (PDF, 0.12 MB)

 

Literatura

Bish, D. L. - Post, J. E. (1993): Quantitative mineralogical analysis using the Rietveld full pattern fitting method. - Amer. Mineralogist 78, 932-940.

Bish, D. L. - Post, J. E., ed. (1989): Modern powder diffraction. - Rev. Mineralogy 20, 369 str.

Filip, J. (2002): Odpadové hospodářství. - 116 str. Mendel. zeměd. a les. univ. Brno.

Kolář, L. - Kužel, S. (2000): Odpadové hospodářství. -193 str. Zeměd. fak. Jihočes. univ. České Budějovice.

Mandile, A. J. - Hutton, A. C. (1995): Quantitative X-ray diffraction analysis of mineral and organic phases in organic-rich rocks. - Int. J. Coal Geol. 28, 1, 51-69.

Váňa, J. - Balík, J. - TlustoŠ, P. (2004): Pevné odpady. - 178 str. Čes. zeměd. univ. Praha.

Zemánek, P. (2001): Speciální mechanizace - mechanizační prostředky pro kompostování. - 114 str. Mendel. zeměd. a les. univ. Brno.