Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy

 

Ferry Fediuk