Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Revize druhu Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (Bivalvia) z českého darriwilu (ordovik)

 

Marika Steinová

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 133–134
Mapové listy: Plzeň (12-33)

Celý článek (PDF, 0.25 MB)