Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Doba setrvání a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví

 

Renáta Kadlecová, Jiří Bruthans, František Bůzek, Harald Oster, Ondřej Zeman

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 217–224
Mapové listy: Praha (12-24), Brandýs nad Labem (13-13), Bechyně (22-42)

Celý článek (PDF, 2.6 MB)