Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Přírodní park Strážnické Pomoraví – Osypané břehy: zkrácení toku Moravy

 

Pavel Havlíček, Zdeněk Kučera, Michal Vacek

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 91–92
Mapové listy: Hodonín (34-22)

Celý článek (PDF, 0.74 MB)