Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Kvartérní sedimenty v okolí Lysé nad Labem a jejich geochemické složení

 

Marie Adamová, Eva Břízová, Pavel Havlíček, Oldřich Holásek

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 85–89
Mapové listy: Brandýs nad Labem (13-13)

Celý článek (PDF, 0.76 MB)