Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd

 

Jan Rybář, Vít Janoš, Jan Klimeš, Tomáš Nýdl