Území mapového listu "FRÝDEK-MÍSTEK (25-22)" se týkají následující články:

Anorganické zatížení říčních sedimentů řeky Olše a jejích významných přítoků
Michaela Buršíková, Eva Geršlová, Milan Geršl, ročník 55, číslo 1, 2022, str. 59–63
pdf (0.96 MB)

Biostratigrafie, litologie a mineralogie hlubokovodních sedimentů barnasiówského souvrství na břehu Krnalovického potoka u Rychaltic
Petr Stelmach, Petr Skupien, Dalibor Matýsek, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 135–140
pdf (6.12 MB)

Biostratigrafie a litologie slínovců a silicitů cenomanského stáří na bázi bašského souvrství potoka Kašice
Petr Stelmach, Petr Skupien, Dalibor Matýsek, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 149–155
pdf (6.42 MB)

Palynostratigrafie a mineralogie černých břidlic doprovázejících horniny těšínitové asociace na lokalitě Žermanice
Petr Skupien, Dalibor Matýsek, Jakub Jirásek, Petr Stelmach, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 263–267
pdf (1.36 MB)

Gravitační posuny skalních bloků ve flyšových Karpatech
Jan Lenart, Lukáš Šesták, ročník 49, 2016, str. 239–246
pdf (3.57 MB)

Analýza podélného profilu řeky Morávky a Mohelnice v kontextu identifikace morfologických a litologických podmínek
Václav Škarpich, Tomáš Galia, ročník 49, 2016, str. 183–189
pdf (1.1 MB)

Pestré vrstvy svrchní křídy v bašském vývoji slezské jednotky
Petr Skupien, Dalibor Matýsek, Daniela Boorová, Ján Pavluš, Pavlína Doupovcová, ročník 49, 2016, str. 203–208
pdf (1.42 MB)

Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
Pavluš,J., Skupien,P., Matýsek,D., Měchová,L., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 56–58
pdf (0.4 MB)

Organická hmota sedimentů křídy Vnějších Západních Karpat a její vztah ke vzniku uhlovodíků
Kubicová,P., Skupien,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 26–30
pdf (0.34 MB)

Prostorové aspekty aktivity skalního řícení (dendrogeomorfologická studie v Moravskoslezských Beskydech)
Šilhán,K., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 83–86
pdf (0.26 MB)

Geomorfologická interpretace údolních den Moravskoslezských Beskyd na základě geoelektrických měření
Škarpich,V., Tábořík,P., Hradecký,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 87–91
pdf (0.31 MB)

Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů
Šilhán,K., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 124–126
pdf (0.13 MB)

Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů
Šilhán,K., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 127–129
pdf (0.14 MB)

Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
Skupien,P., Smaržová,A., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 27–29
pdf (0.25 MB)

Morfologie a morfometrie gravitačních proudů v Moravskoslezských Beskydech
Šilhán,K., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 75–78
pdf (0.84 MB)

Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd
Rybář,J., Jánoš,V., Klimeš,J., Nýdl,T., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 113–118
pdf (1.56 MB)

Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky
Skupien,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 45–48
pdf (0.07 MB)

Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi
Bezuško,P., Opluštil,S., Martaus,A., Uličný,D., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 12–15
pdf (0.8 MB)

Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností
Sivek,M., Jirásek,J., Čáslavský,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 182–183
pdf (0.07 MB)

Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň)
Eliáš,M., Pálenský,P., Růžička,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 22–24
pdf (0.07 MB)

Sedimentologie a mikrofacie spodních těšínských vrstev
Eliáš,M., Eliášová,H., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 96–98
pdf (0.17 MB)

Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty
Eliáš,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 45–47
pdf (0.15 MB)

Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech
Eliáš,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 35–37
pdf (0.16 MB)

Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce
Eliáš,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 59–60
pdf (0.1 MB)

Sedimentologie mazáckých vrstev a ostravického pískovce (godulské souvrství)
Eliáš,M., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 44–45
pdf (0.1 MB)

Polymetalické rudy ve spodním karbonu ve vrtu NT-1
Slobodník,M., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 74–74
pdf (0.05 MB)

Sedimentologický výzkum podslezské jednotky na Ostravsku
Eliáš,M., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 40–42
pdf (0.1 MB)