Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Kvartérní fluviální sedimenty na území listu 12-322 Hudlice

 

Oldřich Holásek

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 93–94
Mapové listy: Zdice (12-32)

Celý článek (PDF, 0.22 MB)