Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras)

 

Jiří Kovanda