Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "VÁPENEC" v:

Barrandova skála – výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv?
Röhlich,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 41–44
pdf (1.09 MB)

Skluzové textury v středočeském silurodevonu – ukazatel dynamiky mořského dna
Röhlich,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 45–49
pdf (1.08 MB)

Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras)
Kovanda,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 98–104
pdf (0.96 MB)

Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši
Bubík,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 102–105
pdf (0.38 MB)

Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů
Stráník,Z., Švábenická,L., Bubík,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 51–53
pdf (0.3 MB)

Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře
Vodrážka,R., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 57–58
pdf (0.24 MB)

Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi
Vorel,T., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 58–59
pdf (0.06 MB)

Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově
Šrámek,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 161–164
pdf (0.15 MB)

Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě
Šrámek,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 164–167
pdf (0.14 MB)

Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
Šrámek,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 150–152
pdf (0.66 MB)

Nové paleontologické poznatky o křídových sedimentech severního Turecka
Skupien,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 148–149
pdf (0.07 MB)

Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu
Čáp,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 15–17
pdf (0.15 MB)

Brachiopodi triasu a liasu severních vápencových Alp: nové poznatky
Siblík,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 153–153
pdf (0.05 MB)

Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc
Hrubeš,M., Čtyroká,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 20–22
pdf (0.16 MB)

Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu
Čurda,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 31–32
pdf (0.14 MB)

Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor
Čech,S., Rambousk,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 123–126
pdf (0.36 MB)

Krasová hydrogeologická struktura masivu Králického Sněžníku
Čurda,J., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 10–11
pdf (0.11 MB)

Zpráva o pokračujícím revizním geologickém mapování devonu v okolí Tišnova
Dvořák,J., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 13–14
pdf (0.09 MB)

Spodní karbon severozápadně od Mokré (jižní část Moravského krasu)
Dvořák,J., Zusková,J., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 15–17
pdf (0.11 MB)

Výskyt mořského spodního badenu jižně od Bouzova
Panoš,V., Novák,Z., Pek,I., Zapletal,J., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 69–70
pdf (0.26 MB)

Skála Sokol u Vlastiboře: příspěvek do diskuse o stratigrafii železnobrodského krystalinika
Fediuk,F., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 83–85
pdf (0.29 MB)

Stručná historie těžby zelené hlinky na Kadaňsku a biostratigrafie doprovodných vulkanosedimentárních hornin
Hrazdíra,P., Čtyroký,P., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 122–123
pdf (0.12 MB)

Hydrogeologické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany
Čurda,J., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 134–137
pdf (0.25 MB)

Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné
Čurda,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 22–23
pdf (0.13 MB)

Zpráva o revizním geologickém mapování paleozoika u Sloupu (Moravský kras)
Dvořák,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 24–24
pdf (0.11 MB)

Nové informace o brachiopodech liasu Severních vápencových Alp
Siblík,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 181–181
pdf (0.06 MB)

Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
Čtyroký,P., Hrazdíra,P., Valečka,J., Váně,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 33–34
pdf (0.09 MB)

Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
Čtyroký,P., Hrazdíra,P., Zícha,Z., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 35–37
pdf (0.14 MB)

Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů
Kříbek,B., Strnad,M., Čejka,J., Sedláček,V., Hilgard,S., Šebestová,E., Macourková,H., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 114–116
pdf (0.1 MB)

Zpráva o geologickém mapování na listu Jevíčko
Otava,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 70–72
pdf (0.14 MB)

Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí
Čtyroká,J., Pošmourný,K., Hamet,M., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 30–32
pdf (0.11 MB)