Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Barrandova skála – výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv?

 

Pavel Röhlich