Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "BARRANDIEN" v:

Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu
Mergl,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 156–157
pdf (0.1 MB)

Poznámky k taxonu Trilobites ferus Barrande, 1852 (Trilobita, Lichida) z motolského souvrství (wenlock, silur) od Lištice u Berouna (pražská pánev, Čechy)
Vokáč,V., Krýda,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 175–176
pdf (0.07 MB)

Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev)
Mergl,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 101–102
pdf (0.31 MB)

Intruzivní horniny v Barrandienském Protezoiku okolí Plas
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 17–21
pdf (0.66 MB)

Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy
Fediuk,F., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 21–22
pdf (0.23 MB)

Barrandova skála – výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv?
Röhlich,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 41–44
pdf (1.09 MB)

Skluzové textury v středočeském silurodevonu – ukazatel dynamiky mořského dna
Röhlich,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 45–49
pdf (1.08 MB)

Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov)
Straka,E., Röhlich,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 59–63
pdf (1.77 MB)

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 151–155
pdf (0.82 MB)

Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu?
Röhlich,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 36–38
pdf (0.73 MB)

Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha
Breiter,K., Žák,K., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 120–124
pdf (0.38 MB)

Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách
Fediuk,F., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 124–126
pdf (0.33 MB)

Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu
Halavínová,M., Slobodník,M., Janečka,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 19–20
pdf (0.09 MB)

O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy)
Röhlich,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 40–42
pdf (0.07 MB)

Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze
Šindelář,M., Budil,P., Mikuláš,R., Straka,E., Krupička,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 53–56
pdf (0.42 MB)

Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi
Vorel,T., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 58–59
pdf (0.06 MB)

Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien)
Moravec,J.K., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 91–91
pdf (0.13 MB)

Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi Psephenus herricki (DeKay, 1844) (Coeloptera) z recentu severní Ameriky
Moravec,J.K., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 92–93
pdf (0.13 MB)

Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871
Hrazdíra,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 194–195
pdf (0.15 MB)

Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Břízová,E., Dušek,K., Havlíček,P., Holásek,O., Manda,Š., Vodrážka,R., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 19–22
pdf (0.09 MB)

Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (Svrchní ordovik, Beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most)
Budil,P., Kraft,P., ,J Kraft., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 23–25
pdf (1.24 MB)

Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku
Ledvinková,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 39–41
pdf (0.1 MB)

Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien)
Moravec,J.K., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 82–83
pdf (0.79 MB)

Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku
Fediuk,F., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 97–98
pdf (0.07 MB)

Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně)
Zimák,J., Štelcl,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 126–129
pdf (0.12 MB)

Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku
Fediuk,F., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 22–23
pdf (0.08 MB)

Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve)
Kraft,P., Kraft,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 25–27
pdf (0.09 MB)

Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy
Malkovský,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 28–29
pdf (1.05 MB)

Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika)
Košan,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 84–87
pdf (0.96 MB)

Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství
Moravec,J.K., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 87–88
pdf (1.1 MB)

Nové poznatky z tafonomie konulárií a sphenothalů z lokality Kařízek (dobrotivské souvrství, pražská pánev)
Vyhlasová-Brabcová,Z., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 98–99
pdf (1.13 MB)

Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene
Schulmannová,B., Březinová,D., Skarková,H., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 152–153
pdf (0.87 MB)

Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou
Fediuk,F., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 16–18
pdf (0.12 MB)

Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii
Kraft,P., Kraft,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 28–30
pdf (0.59 MB)

Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
Žák,K., Mikšíková,L., Hercman,H., Melková,J., Kadlec,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 106–109
pdf (0.09 MB)

Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií
Brabcová,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 117–118
pdf (1.04 MB)

Nová fauna z bohdaleckého souvrství v Praze-Vysočanech
Budil,P., Kraft,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 119–121
pdf (0.99 MB)

Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu
Libertín,M., Labuťa,R., Dašková,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 127–127
pdf (0.93 MB)

Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
Mikuláš,R., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 128–129
pdf (0.79 MB)

Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
Mikuláš,R., Prokop,R.J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 133–134
pdf (0.75 MB)

Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast
Mikuláš,R., Vacek,F., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 135–136
pdf (0.89 MB)

Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) - II
Prokop,R.J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 141–142
pdf (1.06 MB)

Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, Velkolom Čertovy schody
Adamovič,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 12–13
pdf (0.07 MB)

Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu
Čáp,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 15–17
pdf (0.15 MB)

Rokycanská Čilina-Sloupy, nová lokalita v řevnických křemencích libeňského souvrství v jihozápadním křídle pražské pánve (Beroun)
Moravec,J.K., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 55–56
pdf (0.07 MB)

Mikrofaciální analýza hraničního intervalu silur-devon v severovýchodní části pražské pánve
Vacek,F., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 76–77
pdf (0.08 MB)

Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov-prag ve spodním devonu Barrandienu
Vorel,T., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 82–84
pdf (0.08 MB)

Patologické znaky na exoskeletonech konulárií (spodní paleozoikum, pražská pánev)
Brabcová,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 86–87
pdf (0.09 MB)

Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev)
Kraft,P., Kraft,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 97–98
pdf (0.08 MB)

Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve
Brabcová,Z., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 28–30
pdf (0.1 MB)

Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve
Kraft,P., Kraft,J., Marek,J., Seidl,R., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 32–35
pdf (0.19 MB)

Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "Scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu)
Mikuláš,R., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 38–39
pdf (0.23 MB)

Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu) od Libečova
Mikuláš,R., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 39–40
pdf (0.21 MB)

Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí
Matolín,M., Němeček,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 148–151
pdf (0.18 MB)

Hranice klabavského a šáreckého souvrství ordoviku pražské pánve v příležitostném odkryvu severně od Rokycan
Kraft,P., Kraft,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 57–59
pdf (0.23 MB)

Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag)
Prokop,R.J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 71–73
pdf (0.14 MB)

Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
Zeman,O., Bruthans,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 103–107
pdf (0.62 MB)

Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy
Budil,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 122–123
pdf (0.22 MB)

Zpráva o paleontologickém výzkumu šáreckého souvrství (střední ordovik, stupeň llanvirn) u Oseku u Rokycan
Slavíčková,J., Budil,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 135–137
pdf (0.33 MB)

Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně
Budil,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 45–46
pdf (0.08 MB)

Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic
Fediuk,F., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 53–54
pdf (0.26 MB)

Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu
Fediuk,F., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 55–56
pdf (0.1 MB)

Sinice ve společenstvu akritarch v královodvorských vrstvách Barrandienu (Králodvor)
Konzalová,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 57–57
pdf (0.04 MB)

Nejstarší zástupce řádu Graptoloidea z barrandienského ordoviku a jeho stratigrafický význam
Kraft,P., Kraft,J., Fakta,O., Seidl,R., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 58–59
pdf (0.09 MB)

Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova
Mikuláš,R., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 60–62
pdf (0.14 MB)

Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
Mikuláš,R., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 64–65
pdf (0.09 MB)

Illaenidní trilobiti v českém ordoviku (pražská pánev)
Slavíčková,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 71–73
pdf (0.19 MB)

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
Cílek,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 107–109
pdf (0.17 MB)

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
Cílek,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 109–110
pdf (0.1 MB)

Objemová aktivita radonu ve známých pramenech Českého krasu
Kadlecová,R., Barnet,I., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 119–121
pdf (0.42 MB)

Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu
Pašava,J., Jelínek,E., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 146–147
pdf (0.1 MB)

Litologicko·genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany
Lochmann,Z., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 25–27
pdf (0.17 MB)

Výskyt některých "baltických" graptolitů a společenstva mikrofosilií v oblasti peri-Gondwany
Fatka,O., Kraft,J., Kraft,P., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 80–83
pdf (0.17 MB)

Nejseverovýchodnější odkryv letenského souvrství v pražské pánvi
Kříha,M., Budil,P., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 90–92
pdf (0.17 MB)

Spodnodevonští stromatoporoidi z Koněprus (stupeň prag)
May,A., Hladil,J., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 94–97
pdf (0.18 MB)

Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského souvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad
Mikuláš,R., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 100–101
pdf (0.39 MB)

Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku)
Mikuláš,R., Kordule,V., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 101–102
pdf (0.25 MB)

Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice - vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu)
Mikuláš,R., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 102–103
pdf (0.11 MB)

Nové poznatky k druhu Ectillaenus katzeri (Barrande. 1856) (Trilobita, šárecké souvrství, spodní darriwilian, pražská pánev)
Slavíčková,J., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 103–104
pdf (0.1 MB)

Mineta od Chvatěrub - nejsevernější lamprofyr vltavského údolí
Fediuk,F., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 155–157
pdf (0.12 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku
Lochmann,Z., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 34–35
pdf (0.11 MB)

Spodnoordovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv)
Frýda,J., Vokurka,K., Kober,B., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 78–79
pdf (0.09 MB)

Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti
Kachlík,V., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 81–82
pdf (0.1 MB)

Izotopy neodymu ve spodně paleozoických bazaltoidech Barrandienu (tepelsko-barrandienská jednotka, Český masiv)
Vokurka,K., Frýda,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 87–87
pdf (0.06 MB)

Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň - Rokycany
Barnet,I., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 88–90
pdf (0.11 MB)

Nové nálezy aglutinovaných foraminifer v ordoviku Barrandienu
Bubík,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 99–101
pdf (0.15 MB)

Skupina Acritarcha ve spodním ordoviku pražské pánve
Fatka,O., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 104–106
pdf (0.14 MB)

Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien): studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast)
Frýda,J., Vokurka,K., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 106–108
pdf (0.27 MB)

Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu
Suchý,V., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 131–132
pdf (0.09 MB)

Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien
Suchý,V., Sýkorová,I., Eckhardtová,Š., Dobeš,P., Stejskal,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 133–134
pdf (0.1 MB)

Paleontologický výzkum lokality Studená hora u Týřovic (střední kambrium, Česká republika)
Szabad,M., Valíček,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 135–135
pdf (0.05 MB)

Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus
Zeman,A., Suchý,V., Melka,K., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 138–140
pdf (0.5 MB)

O nálezu železitého obzoru ve skaleckých křemencích v Praze-Kobylisích
Budil,P., Součková,H., Vašák,A., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 151–152
pdf (0.09 MB)

Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji
Hroch,Z., Budil,P., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 156–157
pdf (0.1 MB)

Poznámky k paleoekologii mlžů ordoviku pražské pánve
Kříž,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 168–172
pdf (0.29 MB)

Nález foraminifer v ordoviku Barrandienu
Bubík,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 18–20
pdf (0.12 MB)

O příležitostných odkryvech ordoviku v severovýchodní části Prahy
Budil,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 21–23
pdf (0.13 MB)

Geologické poměry okolí Mladotic SSZ. od Plzně
Dolejš,D., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 45–47
pdf (0.15 MB)

Rekrystalované ordovické smolky a perlity v Praze-Troji
Fediuk,F., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 65–66
pdf (0.08 MB)

Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku
Frýda,J., Štorch,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 73–74
pdf (0.09 MB)

Pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
Kadlecová,R., Žák,K., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 100–101
pdf (0.09 MB)

Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů
Kříbek,B., Strnad,M., Čejka,J., Sedláček,V., Hilgard,S., Šebestová,E., Macourková,H., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 114–116
pdf (0.1 MB)

Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu
Dolejš,D., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 39–40
pdf (0.08 MB)

lntermediární intruze v proterozoiku mezi Rakovníkem a Plasy
Dolejš,D., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 40–42
pdf (0.11 MB)

Okořsko-budečský roj žilných vyvřelin v severní části barrandienského proterozoika
Fediuk,F., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 45–47
pdf (0.12 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň
Lochmann,Z., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 72–74
pdf (0.15 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy
Straka,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 88–88
pdf (0.05 MB)

Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
Suchý,V., Dobeš,P., Sýkorová,I., Rozkošný,I., Horák,J., Franců,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 89–91
pdf (0.12 MB)

Granodioritová intruze u Lubné jz. od Rakovníka
Dolejš,D., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 20–21
pdf (0.09 MB)

Pokračování neratovického komplexu do území Prahy
Fediuk,F., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 24–25
pdf (0.07 MB)

Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví
Kříž,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 59–60
pdf (0.1 MB)

Proterozoikum na listu Přeštice
Mašek,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 63–64
pdf (0.08 MB)

Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu
Mikuláš,R., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 65–66
pdf (0.36 MB)

Žula v dolnovltavském údolí u Klecan
Fediuk,F., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 24–25
pdf (0.04 MB)

Záchranný geologický výzkum koněpruského rifu v hodině dvanácté
Hladil,J., Gabašová,A., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 33–34
pdf (0.1 MB)

Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu
Mikuláš,R., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 68–69
pdf (0.09 MB)

Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí
Dobeš,P., Pašava,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 35–36
pdf (0.07 MB)

Posloupnost diagenetických změn ve vápencích na hraničním stratotypu silur/devon, Klonk u Suchomast
Hladil,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 51–53
pdf (0.11 MB)

Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus-otomari-Kačák event
Hladil,J., Beroušek,P., Lukeš,P., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 53–55
pdf (0.1 MB)