Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve)

 

Petr Kraft, Jaroslav Kraft