Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství

 

Josef Moravec