Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách

 

Pavel Čtyroký, Petr Hrazdíra, Zdeněk Zícha