Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "ANTROPOGENNÍ JEVY" v:

Orientace sloupcovitosti bazaltoidu z Heřmanic: přírodní nebo geotechnický fenomén?
Fediuk,F., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 127–128
pdf (0.1 MB)

Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
Čtyroký,P., Hrazdíra,P., Valečka,J., Váně,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 33–34
pdf (0.09 MB)

Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
Čtyroký,P., Hrazdíra,P., Zícha,Z., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 35–37
pdf (0.14 MB)

Předběžné výsledky studia stopových prvků v půdách městské aglomerace
Ďuriš,M., Vavřín,I., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 43–44
pdf (0.26 MB)