Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "CHOMUTOV (02-33)" se týkají následující články:

Zpráva o výskytu kyselek pod závěrným svahem lomu ČSA (mostecká pánev)
Viktor Goliáš, Petr Urban, Martin Přibil, Pavel Škácha, ročník 55, číslo 1, 2022, str. 35–40
pdf (4.4 MB)

Mobilita prvků vázaných v říčních sedimentech ovlivněných těžbou uhlí
Marcela Cahová, Eva Geršlová, Jan Kuta, ročník 54, číslo 2, 2021, str. 93–97
pdf (7.07 MB)

Nová flóra z libkovických vrstev v lomu Libouš (sp. miocén, mostecká pánev)
Tomáš Novotný, Vasilis Teodoridis, Zlatko Kvaček, Jaromír Váňa, Karel Mach, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 63–70
pdf (13.65 MB)

Geologie, petrologie a stáří pohřbených vulkanických těles v prostoru Dolů Nástup Tušimice
Tomáš Novotný, Vladislav Rapprich, Zoltán Pécskay, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 35–43
pdf (10.25 MB)

Zaniklý pramen minerální vody v Čachovicích v okrese Chomutov
Petr Hrazdíra, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 269–272
pdf (0.77 MB)

Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
Matys Grygar,T., Mach,K., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 26–29
pdf (0.52 MB)

Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
Franců,E., Geršl,M., Fárová,K., Zelenková,K., Kopačková,V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 207–210
pdf (0.2 MB)

Vrtavé stopy v kostech krunýřů suchozemských želv (miocén mostecké pánve)
Mikuláš,R., Dvořák,Z., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 103–104
pdf (0.47 MB)

Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
Konzalová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 90–93
pdf (0.09 MB)

Anchitherium aurelianense (Equidae, Mammalia) z lokalit severozápadních Čech
Uhlířová,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 49–50
pdf (0.1 MB)

Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří
Cajz,V., Ulrych,J., Balogh,K., Lang,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 180–182
pdf (0.16 MB)

Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově
Váně,M., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 124–125
pdf (0.1 MB)

Pylová zrna v polétavém prachu v Mostě a Tušimicích
Břízová,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 53–53
pdf (0.15 MB)

Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu
Štemprok,M., Chlupáčová,M., Pivec,E., Novák,J.K., Lang,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 183–186
pdf (0.17 MB)

Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
Čtyroký,P., Hrazdíra,P., Valečka,J., Váně,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 33–34
pdf (0.09 MB)

Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
Čtyroký,P., Hrazdíra,P., Zícha,Z., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 35–37
pdf (0.14 MB)