Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "KRUŠNOHORSKÉ KRYSTALINIKUM" v:

Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny
Breiter,K., Čopjaková,R., Mlčoch,B., Škoda,R., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 116–120
pdf (0.36 MB)

Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách
Mlčoch,B., Holub,F.V., Gajdoš,P., Chmelař,R., Pres,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 26–28
pdf (0.47 MB)

Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách
Rukavičková,L., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 166–168
pdf (0.73 MB)

Proterozoické parametamorfity Altenberské kry
Schovánek,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 38–39
pdf (0.07 MB)

Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín
Břízová,E., Havlíček,P., Mlčoch,B., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 13–14
pdf (0.08 MB)

Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti
Štemprok,M., Chlupáčová,M., Holub,F.V., Novák,J., Lang,M., Pivec,E., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 142–145
pdf (0.16 MB)

Podloží Doupovských hor
Mlčoch,B., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 36–37
pdf (0.11 MB)

Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu
Zelenka,P., Coubal,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 62–63
pdf (0.23 MB)

Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
Čtyroký,P., Hrazdíra,P., Valečka,J., Váně,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 33–34
pdf (0.09 MB)

Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
Čtyroký,P., Hrazdíra,P., Zícha,Z., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 35–37
pdf (0.14 MB)

Nové poznatky o geologii Doupovských hor
Hradecký,P., Mlčoch,B., Šebesta,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 59–60
pdf (0.08 MB)

Geologická dokumentace plynovodních rýh
Hradecký,P., Šebesta,J., Mlčoch,B., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 39–40
pdf (0.09 MB)

Krystalinikum na území listu 11-143 Cheb
Fiala,J., Machart,J., Vejnar,Z., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 47–48
pdf (0.07 MB)

Krystalinikum na území listu 11-143 Cheb
Fiala,J., Machart,J., Vejnar,Z., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 47–48
pdf (0.07 MB)

Krystalinikum na území listu 11-321 Lipová
Fiala,J., Machart,J., Vejnar,Z., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 48–50
pdf (0.1 MB)