Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "ANALÝZA HORNIN" v:

Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
Čtyroký,P., Hrazdíra,P., Valečka,J., Váně,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 33–34
pdf (0.09 MB)

Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
Čtyroký,P., Hrazdíra,P., Zícha,Z., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 35–37
pdf (0.14 MB)

Rekrystalované ordovické smolky a perlity v Praze-Troji
Fediuk,F., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 65–66
pdf (0.08 MB)

Příspěvek ke koncetrické zonálnosti kladrubského masivu
Fediuk,F., René,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 66–68
pdf (0.1 MB)

Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku
Fediuková,E., Fediuk,F., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 68–70
pdf (0.11 MB)

Geochemie. petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt
Heřmánek,R., Matějka,D., Klečka,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 80–82
pdf (0.13 MB)

Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše)
Hladil,J., Patočka,F., Galle,A., Čejchan,P., Dieken,G., Flajs,G., Rottke,W., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 88–89
pdf (0.32 MB)

NORMAN: Program pro petrochemické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC
Janoušek,V., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 99–99
pdf (0.05 MB)

Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masivu u České
Hanžl,P., Slobodník,M., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 28–29
pdf (0.08 MB)

Vulkanologické výzkumy v Doupovských horách
Hradecký,P., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 39–40
pdf (0.1 MB)

Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu
Jalovec,J., Klečka,M., Matějka,D., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 44–45
pdf (0.09 MB)

Přehled dosavadních znalostí o žulovském masivu ve Slezsku, Česká republika
Jedlička,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 45–46
pdf (0.09 MB)

Nález kryptomelanu z lokality Kamienna Góra, Dolní Slezsko (Polsko)
Jedlička,J., Povondra,P., Ždimera,A., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 47–47
pdf (0.03 MB)

Výskyt a vznik analcimu v podkrkonošském permokarbonu
Jelenová,M., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 48–48
pdf (0.04 MB)

Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
Klečka,M., Skálová,L., Strnad,L., Svobodová,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 52–53
pdf (0.1 MB)

Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách
Klečka,M., Matějka,D., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 53–54
pdf (0.09 MB)

Přehled geologických a geochemických poměrů v západním okolí Neveklova (netvořicko-neveklovský metamorfovaný ostrov)
Kollertová,O., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 54–55
pdf (0.08 MB)