NORMAN: Program pro petrochemické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC

 

Vojtěch Janoušek