Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nové paleontologické poznatky o křídových sedimentech severního Turecka

 

Petr Skupien