Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "MOLLUSCA" v:

Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
Kovanda,J., Horsák,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 62–65
pdf (0.22 MB)

Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras)
Kovanda,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 98–104
pdf (0.96 MB)

Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava)
Ložek,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 104–109
pdf (0.55 MB)

Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
Kovanda,J., Horsák,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 70–73
pdf (0.26 MB)

Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
Kovanda,J., Horsák,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 73–76
pdf (0.21 MB)

Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava)
Ložek,V., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 79–81
pdf (0.33 MB)

Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava)
Kovanda,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 75–78
pdf (0.2 MB)

Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy)
Ložek,V., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 79–81
pdf (0.21 MB)

Nová lokalita vzácného plže Gastrocopta theeli (West.) od Pátku u Loun
Kovanda,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 59–61
pdf (0.72 MB)

Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras)
Ložek,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 62–65
pdf (0.13 MB)

Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech
Kovanda,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 65–68
pdf (0.1 MB)

Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech
Ložek,V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 71–72
pdf (0.11 MB)

Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou
Pokorný,R., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 91–92
pdf (0.07 MB)

Nový druh ostreoidního mlže ze santonu západní Libye
Záruba,B., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 100–101
pdf (0.92 MB)

Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem
Hlaváč,J., Havlíček,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 78–82
pdf (0.12 MB)

Příspěvek k poznání senonské ústřice Oscillopha dichotoma (BAYLE, 1849)
Záruba,B., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 159–161
pdf (0.09 MB)

Sarmat a pannon (svrchní miocén) na listu 34-224 Strážnice (vídeňská pánev na Moravě)
Čtyroká,J., Čtyroký,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 20–21
pdf (0.07 MB)

Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech
Ložek,V., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 136–138
pdf (0.18 MB)

Stratigrafie výplně suchého tetínského údolí v Českém krasu
Ložek,V., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 81–84
pdf (0.2 MB)

Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří)
Hlaváč,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 191–192
pdf (0.11 MB)

Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
Petrová,P., Novák,Z., Čtyroký,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 28–30
pdf (0.13 MB)

Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat
Ložek,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 114–115
pdf (0.1 MB)

Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova
Havlíček,P., Kovanda,J., Novák,Z., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 18–18
pdf (0.04 MB)

Výskyt mořského spodního badenu jižně od Bouzova
Panoš,V., Novák,Z., Pek,I., Zapletal,J., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 69–70
pdf (0.26 MB)

Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství
Ložek,V., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 92–93
pdf (0.1 MB)

Kvartérně geologické a paleontologické výzkumy na jižní Moravě
Břízová,E., Havlíček,P., Kovanda,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 14–18
pdf (0.24 MB)

Nález viséských chroustnatek v kulmu Nízkého Jeseníku
Král,J., Marek,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 124–125
pdf (0.11 MB)

Fosilní měkkýši dalších sprašových profilů v Dolním Rakousku
Kovanda,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 67–67
pdf (0.06 MB)

Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu
Ložek,V., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 74–75
pdf (0.09 MB)

Kvartérně geologický výzkum v centru Uherského Hradiště
Havlíček,P., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 29–29
pdf (0.05 MB)

O fosilních měkkýších některých sprašových profilů v Dolním Rakousku
Kovanda,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 51–52
pdf (0.1 MB)

Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
Ložek,V., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 62–62
pdf (0.06 MB)

Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku
Ložek,V., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 63–64
pdf (0.1 MB)

Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondřej
Kovanda,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 84–87
pdf (0.15 MB)