Klíčové slovo "ALUVIUM" v:

Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí
Raška,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 115–119
pdf (0.28 MB)

Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří
Raška,P., Cajz,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 109–112
pdf (0.8 MB)

Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy
Havlíček,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 71–73
pdf (0.06 MB)

Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou
Havlíček,P., Marek,J., Břízová,E., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 73–75
pdf (0.06 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany
Holásek,O., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 57–58
pdf (0.07 MB)

NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002
Havlíček,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 71–73
pdf (1.14 MB)

NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 74–75
pdf (0.08 MB)

Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem
Hlaváč,J., Havlíček,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 78–82
pdf (0.12 MB)

Organické sedimenty na listu Olomouc
Břízová,E., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 62–63
pdf (0.11 MB)

Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe
Břízová,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 162–163
pdf (0.1 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů a půd u Ovčár
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 165–166
pdf (0.08 MB)

Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi
Růžičková,E., Zeman,A., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 179–180
pdf (0.1 MB)

Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka
Břízová,E., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 16–18
pdf (0.12 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Hodonín
Havlíček,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 76–77
pdf (0.08 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice
Havlíček,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 79–80
pdf (0.08 MB)

Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
Břízová,E., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 14–15
pdf (0.09 MB)

Kvarterní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav
Havlíček,P., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 29–30
pdf (0.09 MB)