Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy

 

Pavel Havlíček