Klíčové slovo "HYDROLOGIE" v:

Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
Vávra,V., Štelcl,J., Faimon,J., Schwarzová,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 197–199
pdf (0.7 MB)

Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy
Havlíček,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 71–73
pdf (0.06 MB)

Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou
Čurda,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 101–103
pdf (0.18 MB)

Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
Zeman,O., Bruthans,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 103–107
pdf (0.62 MB)