Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně

 

Václav Vávra, Jindřich Štelcl, Jiří Faimon, Monika Schwarzová