Klíčové slovo "ARTEFAKTY" v:

Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic
Nývltová Fišáková,M., Nývlt,D., Škrdla,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 85–89
pdf (0.35 MB)

Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy
Havlíček,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 71–73
pdf (0.06 MB)

Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic
Nývltová Fišáková,M., Nývlt,D., Škrdla,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 82–84
pdf (0.21 MB)

Paleontologický a archeologický výzkum na lokalitě Spytihněv-Duchonce
Škrdla,P., Nývltová Fišáková,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 76–77
pdf (1.7 MB)