Klíčové slovo "SEDIMENTACE EOLICKÁ" v:

Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí
Havlíček,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 58–59
pdf (0.14 MB)

Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk)
Havlíček,P., Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 62–63
pdf (0.35 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány
Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 67–69
pdf (0.13 MB)

Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice
Holásek,O., Havlíček,P., Stehlík,F., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 21–23
pdf (1.16 MB)

Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy
Havlíček,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 71–73
pdf (0.06 MB)

Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras)
Ložek,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 62–65
pdf (0.13 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou
Holásek,O., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 61–63
pdf (0.08 MB)

Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou (Barvínkův hrúd)
Adamová,M., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 117–118
pdf (0.08 MB)

Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 124–126
pdf (0.09 MB)

Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
Růžičková,E., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 143–146
pdf (0.21 MB)

Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí
Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 71–73
pdf (0.14 MB)

Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů
Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 73–75
pdf (0.14 MB)

Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan
Havlíček,P., Novák,Z., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 75–76
pdf (0.09 MB)

Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
Nehyba,S., Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 84–87
pdf (0.18 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223
Břízová,E., Havlíček,P., Novák,Z., Petrová,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 14–17
pdf (0.2 MB)

Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk
Pokorný,P., Růžičková,E., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 67–69
pdf (0.4 MB)

Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje
Havlíček,P., Novák,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 187–189
pdf (0.13 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221
Havlíček,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 17–18
pdf (0.09 MB)

Kvartérní sedimenty na mapě 14-412 Šumperk
Holásek,O., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 18–20
pdf (0.15 MB)

Kvartérní sedimenty na mapě 14-414 Zábřeh
Holásek,O., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 23–25
pdf (0.15 MB)

Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany
Lochmann,Z., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 25–28
pdf (0.21 MB)

Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
Petrová,P., Novák,Z., Havlíček,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 116–118
pdf (0.12 MB)

Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova
Havlíček,P., Kovanda,J., Novák,Z., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 18–18
pdf (0.04 MB)

Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín)
Havlíček,P., Smolíková,L., Vachek,M., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 68–69
pdf (0.1 MB)

Kvartérně geologické, sedimentologícké a sedimentárně-petrografické výzkumy v Mikulčicích, okres Hodonín
Havlíček,P., Nehyba,S., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 157–158
pdf (0.08 MB)

Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia
Havlíček,P., Neruda,P., Oliva,M., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 109–111
pdf (0.13 MB)

Marker - náhlá klimatická změna
Hradilová,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 117–120
pdf (0.46 MB)

Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou
Cílek,V., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 31–33
pdf (0.12 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Hodonín
Havlíček,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 76–77
pdf (0.08 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany
Havlíček,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 77–79
pdf (0.1 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice
Havlíček,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 79–80
pdf (0.08 MB)

Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice
Hradilová,J., Šťasný,M., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 61–62
pdf (0.09 MB)

Fosilní měkkýši dalších sprašových profilů v Dolním Rakousku
Kovanda,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 67–67
pdf (0.06 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy
Straka,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 88–88
pdf (0.05 MB)

Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic
Havlíček,P., Pálenský,P., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 30–32
pdf (0.08 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
Holásek,O., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 33–34
pdf (0.11 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
Holásek,O., Havlíček,P., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 35–37
pdf (0.15 MB)

Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu
Hrubeš,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 41–42
pdf (0.14 MB)

O fosilních měkkýších některých sprašových profilů v Dolním Rakousku
Kovanda,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 51–52
pdf (0.1 MB)

Kvarterní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav
Havlíček,P., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 29–30
pdf (0.09 MB)

O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-Střelnice (Dolní Rakousko)
Kovanda,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 57–58
pdf (0.1 MB)

Inženýrskogeologické poměry kvartéru na Klatovsku a Domažlicku
Lochmann,Z., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 60–62
pdf (0.13 MB)

Konec pleistocénu - IGCP projekt 253
Tyráček,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 81–83
pdf (0.14 MB)

Medzinárodný projekt výskumu spraší
Bártová,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 16–17
pdf (0.07 MB)

Kvartérní sedimenty v okolí Milovic, Lednice a Sedlce
Havlíček,P., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 50–51
pdf (0.07 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu Nymburk
Holásek,O., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 58–62
pdf (0.19 MB)

Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondřej
Kovanda,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 84–87
pdf (0.15 MB)