Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině

 

Jan Rybář, Vít Janoš, Jan Klimeš, Tomáš Nýdl