Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "FLYŠOVÉ PÁSMO ZÁPADNÍCH KARPAT" v:

Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Smaržová,A., Skupien,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 252–255
pdf (0.25 MB)

Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
Skupien,P., Smaržová,A., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 27–29
pdf (0.25 MB)

Morfologie a morfometrie gravitačních proudů v Moravskoslezských Beskydech
Šilhán,K., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 75–78
pdf (0.84 MB)

Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva
Bubík,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 9–14
pdf (0.2 MB)

Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
Baroň,I., Jánoš,V., Klimeš,J., Novotný,R., Hubatka,F., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 46–49
pdf (0.66 MB)

Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny
Baroň,I., Kašperáková,D., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 49–52
pdf (0.28 MB)

Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech
Koželuh,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 76–79
pdf (0.42 MB)

Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
Rybář,J., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 90–92
pdf (0.16 MB)

Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině
Rybář,J., Jánoš,V., Klimeš,J., Nýdl,T., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 92–96
pdf (0.39 MB)

Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši
Bubík,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 102–105
pdf (0.38 MB)

Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky
Skupien,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 45–48
pdf (0.07 MB)

Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm
Skupien,P., Bubík,M., Mikuláš,R., Vašíček,Z., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 48–50
pdf (0.14 MB)

Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů
Stráník,Z., Švábenická,L., Bubík,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 51–53
pdf (0.3 MB)

Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě
Nováková,D., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 188–190
pdf (0.25 MB)

Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
Švábenická,L., Stráník,Z., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 91–93
pdf (0.13 MB)

Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice
Matolín,M., Abraham,M., Dohnal,J., Hanák,J., Jáně,Z., Kašparec,I., Stráník,Z., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 108–109
pdf (0.07 MB)

Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů
Břízová,E., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 53–54
pdf (0.07 MB)

Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech
Ložek,V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 71–72
pdf (0.11 MB)

Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě
Bubík,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 80–82
pdf (0.11 MB)

Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
Melka,K., Svobodová,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 115–117
pdf (0.11 MB)

Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně od Vizovic na listu mapy 25-32-25
Kirchner,K., Hofírková,S., Roštínský,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 83–84
pdf (0.07 MB)

Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listu mapy 25-41-08
Klimeš,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 84–85
pdf (0.08 MB)

Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-03 Nový Hrozenkov a 25-41-11 Valašská Polanka
Král,J., Kyrianová,I., Lešner,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 88–89
pdf (0.07 MB)

Svahové deformace na radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1:10 000
Stemberk,J., Jánoš,V., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 104–106
pdf (0.08 MB)

Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty)
Svobodová,M., Hradecká,L., Skupien,P., Švábenická,L., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 147–149
pdf (0.11 MB)

Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat
Černý,P., Dudek,A., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 18–20
pdf (0.09 MB)

Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika)
Vašíček,Z., Skupien,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 80–82
pdf (0.08 MB)

Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty)
Svobodová,M., Hradecká,L., Skupien,P., Švábenická,L., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 105–109
pdf (0.09 MB)

Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech
Ložek,V., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 136–138
pdf (0.18 MB)

Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24
Klimeš,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 162–163
pdf (0.06 MB)

Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-02 Dinotice a 25-32-04 Hošťálková
Novotný,J., Král,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 170–173
pdf (0.15 MB)

Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd
Rybář,J., Jánoš,V., Nýdl,T., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 173–175
pdf (0.07 MB)

Sedimentologie a mikrofacie spodních těšínských vrstev
Eliáš,M., Eliášová,H., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 96–98
pdf (0.17 MB)

Mapování v okolí vodní nádrže Bystřička a monitorování svahových deformací v okrese Vsetín
Bůžek,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 115–115
pdf (0.05 MB)

Monitoring a sanace svahových deformací na Vsetínsku
Kudrna,Z., Bůžek,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 122–123
pdf (0.1 MB)

Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listu 25-14-24 - Kateřinice, Ratiboř
Novotný,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 129–130
pdf (0.11 MB)

Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín
Rybář,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 132–133
pdf (0.12 MB)

Aplikace systému petrofyzikálních rovnic pro interpretaci karotážních měření plynem syceného obzoru ložiska Žukov
Hrubý,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 138–140
pdf (0.12 MB)

Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999
Bubík,M., Švábenická,L., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 10–12
pdf (0.15 MB)

Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty
Eliáš,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 45–47
pdf (0.15 MB)

Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice
Matolín,M., Senčák,J., Štěpánková,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 116–118
pdf (0.37 MB)

Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
Bubík,M., Švábenická,L., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 9–11
pdf (0.15 MB)

Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech
Eliáš,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 35–37
pdf (0.16 MB)

Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
Bubík,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 129–133
pdf (0.26 MB)

Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence
Svobodová,M., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 71–72
pdf (0.06 MB)

Výsledky taxonomického výzkumu podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1997
Bubík,M., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 151–153
pdf (0.15 MB)

Geologie slezské jednotky v okolí Štramberka
Eliáš,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 72–73
pdf (0.12 MB)

Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat
Konzalová,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 73–74
pdf (0.1 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů a půd mezi Kobylím a Terezínem (Velký vrch)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 112–113
pdf (0.08 MB)

Lázně Bochoř na Přerovsku
Čurda,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 38–39
pdf (0.09 MB)

Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce
Eliáš,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 59–60
pdf (0.1 MB)

Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan
Konzalová,M., Krhovský,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 106–108
pdf (0.12 MB)

Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství
Krhovský,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 112–113
pdf (0.09 MB)

Sedimentologie mazáckých vrstev a ostravického pískovce (godulské souvrství)
Eliáš,M., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 44–45
pdf (0.1 MB)

Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna
Krhovský,J., Kučera,M., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 68–70
pdf (0.15 MB)

Největší dosud známý jedinec ichnorodu Chondrites Sternberg, 1833
Mikuláš,R., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 78–78
pdf (0.2 MB)

Výsledky revize senonských foraminifer ze zóny Čejč-Zaječí ždánické jednotky
Bubík,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 16–17
pdf (0.09 MB)

Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši
Eliáš,M., Stráník,Z., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 23–24
pdf (0.1 MB)

Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
Franců,J., Bůzek,F., Müller,P., Krejčí,O., Boháček,Z., Michalíček,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 27–28
pdf (0.1 MB)

Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava)
Krejčí,O., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 52–54
pdf (0.14 MB)

Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům
Krhovský,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 54–55
pdf (0.17 MB)

Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nanoplanktonových biozón NP 20-NP 23
Krhovský,J., Kučera,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 57–58
pdf (0.07 MB)

Sedimentárně petrografický výzkum předmagurské jednotky v Moravskoslezských Beskydech
Eliáš,M., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 22–23
pdf (0.09 MB)

Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka)
Krhovský,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 59–60
pdf (0.09 MB)

Biostratigrafická revize zlínského souvrství ve vrtu Jarošov-1
Švábenická,L., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 77–80
pdf (0.13 MB)

Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů
Bubík,M., Stráník,Z., Švábenická,L., Vůjta,M., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 20–21
pdf (0.06 MB)

Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě
Čtyroká,J., Čtyroký,P., Novák,Z., Švábenická,L., Vůjta,M., Zelenka,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 25–28
pdf (0.14 MB)

Nález měkkýšů v dynowských slínovcích (menilitovém souvrství) ždánické jednotky
Čtyroký,P., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 33–34
pdf (0.07 MB)

Sedimentologický výzkum podslezské jednotky na Ostravsku
Eliáš,M., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 40–42
pdf (0.1 MB)

Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
Krhovský,J., Adamová,M., Bůžek,Č., Čtyroký,P., Fejfar,O., Hladíková,J., Konzalová,M., Kvaček,Z., Maslowská,H., Pacltová,B., Youssef,A., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 88–89
pdf (0.07 MB)