Experimentální zvětrávání alumosilikátů

 

Jiří Faimon