Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách

 

Šárka Eckhardtová