O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10

 

Miroslav Bubík, Jaroslav Dvořák