Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "KONTAMINACE VOD" v:

O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10
Bubík,M., Dvořák,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 20–21
pdf (0.09 MB)

Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
Fottová,D., Havel,M., Hruška,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 70–72
pdf (0.12 MB)

Výsledky analýzy teplotního režimu horninového prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem
Klečka,M., Krtková,A., Pařík,M., Synek,J., Šulc,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 102–103
pdf (0.07 MB)

Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno
Aichler,J., Boháček,Z., Kosmák,V., Müller,P., Píše,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 11–13
pdf (0.15 MB)

Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
Kvídová,O., Minařík,L., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 60–61
pdf (0.08 MB)