Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí

 

Daniela Fottová, Miroslav Havel, Jakub Hruška