Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "MOBILITA" v:

Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
Buňatová,V., Kučera,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 24–25
pdf (0.08 MB)

Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
Fottová,D., Havel,M., Hruška,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 70–72
pdf (0.12 MB)

Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
Kvídová,O., Minařík,L., Burian,M., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 70–72
pdf (0.12 MB)