Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE" v:

Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
Fottová,D., Havel,M., Hruška,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 70–72
pdf (0.12 MB)

Sledování malých povodí v rámci systému Geomon
Fottová,D., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 27–28
pdf (0.09 MB)