Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "SRÁŽKY ATMOSFÉRICKÉ" v:

Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
Rybář,J., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 90–92
pdf (0.16 MB)

Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
Kadlecová,R., Buzek,F., Bruthans,J., Zajíček,A., Kvítek,T., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 191–195
pdf (0.51 MB)

Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
Fottová,D., Havel,M., Hruška,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 70–72
pdf (0.12 MB)