Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "ACIDITA" v:

Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově
Váně,M., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 124–125
pdf (0.1 MB)

Rekrystalované ordovické smolky a perlity v Praze-Troji
Fediuk,F., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 65–66
pdf (0.08 MB)

Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
Fottová,D., Havel,M., Hruška,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 70–72
pdf (0.12 MB)