Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami

 

Jiří Litochleb, Vladimír Šrein, Milan Lantora