Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny)

 

Jaroslav Dvořák