Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb

 

Jan Košler, Margaret Aftalion, Karel Vokurka, Milan Klečka, Martin Svojtka