Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "INTRUZE" v:

Intruzivní horniny v Barrandienském Protezoiku okolí Plas
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 17–21
pdf (0.66 MB)

Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy
Fediuk,F., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 21–22
pdf (0.23 MB)

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 151–155
pdf (0.82 MB)

Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu
Breiter,K., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 202–205
pdf (0.3 MB)

Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa
Kováříková,P., Siebel,W., Jelínek,E., Štemprok,M., Kachlík,V., Holub,F.V., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 111–113
pdf (0.18 MB)

Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary
Blecha,V., Štemprok,M., Šobotník,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 132–135
pdf (0.25 MB)

Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton)
Procházka,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 111–112
pdf (0.07 MB)

Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze
Batík,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 9–12
pdf (0.2 MB)

Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava)
Pertoldová,J., Verner,K., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 34–37
pdf (1.25 MB)

Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní
Jelínek,E., Siebel,W., Kachlík,V., Štemprok,M., Holub,F.V., Kovaříková,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 109–111
pdf (0.09 MB)

Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les)
Blecha,V., Kachlík,V., Štemprok,M., Gaždová,R., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 126–128
pdf (0.12 MB)

Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu
Jelínek,E., Kachlík,V., Štemprok,M., Holub,F.V., Kovaříková,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 23–25
pdf (0.13 MB)

Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách
Blecha,V., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 190–193
pdf (0.15 MB)

Závalkovito-skluzové textury v sedimentech spjaté s vulkanismem birimienského zelenokamového pásu Houndé v Burkině Faso, západní Afrika
Fediuk,F., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 207–209
pdf (1.23 MB)

Výzkum melechovského granitového masivu
Mlčoch,B., Breiter,K., Schulmanová,B., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 91–93
pdf (0.29 MB)

Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu
Breiter,K., Koller,F., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 86–87
pdf (0.13 MB)

Komplexní geologický výzkum melechovského masivu
Procházka,J., Mlčoch,B., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 31–37
pdf (0.57 MB)

Geologické poměry okolí Mladotic SSZ. od Plzně
Dolejš,D., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 45–47
pdf (0.15 MB)

Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb
Košler,J., Aftalion,M., Vokurka,K., Klečka,M., Svojtka,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 109–109
pdf (0.05 MB)