Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze

 

Petr Batík