Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní

 

Emil Jelínek, Wolfgang Siebel, Václav Kachlík, Miroslav Štemprok, František Holub, Pavla Kovaříková