Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les)

 

Vratislav Blecha, Václav Kachlík, Miroslav Štemprok, Renata Gaždová