Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Předběžné výsledky studia nevápnitých dinoflagelát schrambašského souvrství na typovém profilu u Salcburku

 

Petr Skupien