Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "KŘÍDA-SPODNÍ" v:

Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Smaržová,A., Skupien,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 252–255
pdf (0.25 MB)

Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky
Skupien,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 45–48
pdf (0.07 MB)

Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm
Skupien,P., Bubík,M., Mikuláš,R., Vašíček,Z., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 48–50
pdf (0.14 MB)

Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
Melka,K., Svobodová,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 115–117
pdf (0.11 MB)

Předběžné výsledky studia nevápnitých dinoflagelát schrambašského souvrství na typovém profilu u Salcburku
Skupien,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 149–151
pdf (0.33 MB)

Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
Skupien,P., Vašíček,Z., Kratochvílová,L., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 40–41
pdf (0.07 MB)

Falzifikát křídové ryby z Čech
Ekrt,B., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 121–122
pdf (1.03 MB)

Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
Skupien,P., Vašíček,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 69–70
pdf (0.07 MB)

Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika)
Vašíček,Z., Skupien,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 80–82
pdf (0.08 MB)

Palynologie ze křídových sedimentů v Köszörüköbánya (Maďarsko)
Svobodová,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 156–156
pdf (0.16 MB)

Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence
Svobodová,M., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 71–72
pdf (0.06 MB)

Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles
Houša,V., Vašíček,Z., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 95–96
pdf (0.09 MB)

Mikroskulptura ichnodruhu Entobia solaria (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štranberku
Mikuláš,R., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 79–80
pdf (0.27 MB)