Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru

 

Eva Břízová, Pavel Havlíček, Tomáš Vorel